Biblioteket som læringscenter – en definition
Skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter.

Skolebiblioteket understøtter folkeskolens formål og medvirker til at realisere skolens værdigrundlag, faglige læringsmål og indsatsområder.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring.

Mål
Det er et overordnet mål at udvikle Engstrandskolens bibliotek til at fungere som et læringscenter, der tager aktivt del i skolens udvikling.

Dette gøres bl.a. ved at skolebiblioteket:

• iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling
• stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige, personlige og faglige udvikling.
• fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. 
 

Engstrandskolens skolebibliotek – på vej mod læringscenter
Vi har et stort dejligt bibliotek som skolens naturlige centrum for alverdens aktiviteter.
Skolebiblioteket er et center for viden, information og fælles og individuelle oplevelser.

Engstrandskolen er en åben-planskole, og skolebiblioteket en integreret del af hele skolens åbne læringsmiljø. Her er et aktivt læringscenter, hvor elever fra forskellige klasser arbejder side om side.

På biblioteket kan man:
låne bøger, blive inspireret, søge, bearbejde og formidle informationer, få undervisning, råd og vejledning, få hjælp til materialevalg, læse, lave gruppearbejde, lave lektier i lektiecafeen, få oplæsning, arbejde på computer, kopiere, låne av-udstyr, redigere video og se flotte udstillinger med elevprodukter.